8 Temmuz 2010 Perşembe

30 Mayıs 2010 Pazar

30.5.2010

BELEDİYENİZDEN NE BEKLİYORSUNUZ ?


Ülkemizde yerel yönetimler gerek kentlerin gelecekteki yapılanması, gerekse kentte yaşayan vatandaşların günlük beklentileri açısından merkezi yönetimden daha önemlidir. Bu önemlilik birazda parlamento yapısının demokratik olmaktan uzaklaşması, milletvekillerinin düşüncelerini meclis ve partilerinin haftalık rutin gurup toplantılarında kürsüden özgür istençleri ile ifade edememelerinden kaynaklanmaktadır.
Kentlerde yaşayanların Belediyelerden beklentileri farklı, farklı olabilmektedir. Bu beklentiler birbirine bağlantılı olduğundan kategorize etmek kuşkusuz zor, belki de biraz yanlış olmakla beraber bir tespitte bulunmaya çalışır isek beklentiler aşağıdaki biçimde gruplandırılabilir.
1- Günlük hayatının her alanında yaşanabilir bir kent görmek isteyen halkın büyük
çoğunluğunun ( % 97-% 98 ) beklentisi :
Su ve kanalizasyon sorunu, toplu taşıma sorunu, çevre kirliliği ( temiz bir kent, temiz
parklar, bakımlı çocuk oyun alanları, otsuz-bakımlı refüjler, yeşil bir kent, v.b…)
olmayan. Su-toplu taşıma-ekmek ücretlerinin yüksek olmadığı bir kent.
Kaldırımlarının işgal edilmediği, ulaşım-otopark sorunu yaşanmayan bir kent. Yolların
delik, deşik olmadığı bir kent…Belediye yönetimlerinin yukarıda belirtilen konularda
yaşanan şikayetlere karşı mali kaynak yetersizliğini gerekçe göstermeleri son derece
yanlış ve aldatıcıdır. Çünkü, bu sorunların yaşanmaması iyi bir yönetim kadrolaşması
ile, Başkanların halk ile iç içe olması ile bile olasıdır.
2- Kentte yaşayan entelektüellerin, aydınların, sivil toplum kuruluşlarının, sivil kanaat önderlerinin zaman, zaman gündeme getirdikleri kentin gelecekteki vizyonuna ilişkin beklentileri. Kuşkusuz kentini düşünen herkesin bu konuda düşüncesini her fırsatta dile getirmesi beklenir. Ama, maalesef bu konuda düşünce üretiminin çok yetersiz olduğunu görmekteyiz.
Belediye yönetimleri kentteki sivil toplum kuruluşları, demokratik kuruluşlar, kanaat önderleri ve basın temsilcilerinin kent adına önerdikleri makro projeleri dikkate alarak birlikte projeler üretmelidirler. Belediye bütçesi (dış yardımlar dahil) dikkate alınarak yatırım öncelikleri konusunda birlikte karar alma olgunluğunu göstermelidirler. Maalesef, bu konuda belediye yönetimlerinin, Belediye Meclislerinin gerekli duyarlılığı gösterdiklerini söyleyemeyiz.
3- Ülkemizdeki yaşanan günlük canlı sorunlar olan İŞSİZLİK ve EKONOMİK SIKINTININ ve reel siyasetinde sonucu Belediye yönetimlerini en çok zorlayan beklentiler . Bunların bazıları neler ?
· Neredeyse her evde bir işsiz sorunu canlı olarak ortada iken bu tür sorunu yaşayanların önceliği Belediye Başkanının “Başkan kendi partisinden ise” kendi çocuğu veya yakınının istihdam sorununa çare bulmalarını istemeleri.
· Müteahhitlik işi yapanlar “Başkan kendi partisinden ise” Belediyenin öncelikle müteahhitlik işlerinin kendilerine verilmesini beklemeleri.
· Su-elektrik malzemesi, yedek parça, sinek ilacı, bilgisayar, boya,v.b…satan esnaf “Başkan kendi partisinden ise” satın alımlarda kendilerine öncelik verilmesini istemeleri.
Yukarıda bazıları belirtilen beklentiler siyasetle uğraşanların ayrıcalık istemi gibi gözüküyorsa da bunlar siyasetin gerçeği ve kabul edilmek durumunda.
4- Nicelik olarak çok az olmalarına karşın en tehlikeli olan ise kendilerine İMAR yönünden özel ayrıcalık tanınarak büyük rant beklentisi olanlar. Bu kişiler kazançlarına kazanç katmak için doğal olarak her yola başvururlar. Halkın büyük bölümünün bir anlamda hakkını gasp ederek kenti sömüren bu bir avuç azınlığı suçlamak doğru mu ? Asıl suçlanması gereken bu tür kişilere umut veren siyasilerdir. Bunlar karşımıza Belediye Başkanı, Parti Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, hatta kimi zaman Parti genel merkez yöneticisi olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Burada önemli olan haksız rant beklentilerine “Hayır” diyebilecek Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, Milletvekili, Parti Başkanlarını işbaşına getirebilmektir. Bu olgu ise halkın eğitim düzeyinin yükselmesi, siyasetin demokratikleşmesi ile olasıdır.

Belediye yönetimleri yukarıda bazıları belirtilen birbirinden farklı beklentilerin sentezini “halk ile birlikte karar üreterek” çözme yürekliliğini göstermek durumundadırlar. Kentte yaşayanlarda seçtikleri siyasileri seçerken ve seçtikten sonra bu bağlamda sorgulamak durumunda olmalıdırlar…

4 Nisan 2009 Cumartesi

KADIN ÖRGÜTLENMESİ

Mersin’li kadınların da değişimi yakalayarak kadın kooperatiflerinde örgütlenme modelini düşünmelerinde,değerlendirmelerinde yarar var. Partilerin kadın kolları, KA-DER, KAL—DER,ÇağdaşYaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği v.b… örgütlerdeki kadınlarımızın birde bu açıdan kadın sorunlarına bakmaları açılım sağlayabilir.Kadınlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kooperatiflerde örgütlenerek değişimin öncüsü olacakları mutlaktır. Bu olgu geç de olsa zaten gerçekleşecektir. Önemli olan zamanı ıskalamadan Kadınların gönüllülük ilkesine dayalı demokratik olarak kooperatiflerinde örgütlenerek ekonomik ve sosyal/demokratik sorunlarına çözüm aramaları 1800’lü yılların ortalarına dayanmaktadır. Kuşkusuz, kooperatif örgütlenme kadın/erkek bir arada ve hayatın her alanında çok önemli bir modeldir. Maalesef Türkiye’de 12 Eylül 1980 hareketi ile beraber birçok demokratik kazanımlar yok edildiği gibi özellikle kırsal alandaki demokratik halk kooperatifleri ve kooperatifçilik de yok edilmiştir.TİME dergisi “DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 10 DÜŞÜNCE” yi kapak yapmıştır. Bu 10 düşünceden birisi de “Çalışan Kadınlara Küçük Krediler Sağlanması ve Kullandırılmasındaki Mucize” başlığı ile yer almıştır. 2001’de 4 milyar dolar olan kredi miktarı 2006’da 25 milyar dolara çıkmıştır. 1970’den 2006’ya 100 milyon kişi bu yolla kredi almış. Bunu salt ekonomik katkı olarak algılamamak gerek,toplumsal katkıda sağlamaktadır.Ülkemizde de 2000’li yıllarda kurulan kadın kooperatifleri mevcuttur. Bunların çoğu İstanbul. Sakarya ve Kocaeli bölgesindedir. 30 işletme kooperatifi, 5 ev eksenli çalışanlar küçük sanat kooperatifi, 2(Çorum ve Osmaniye) tüketim,2(Söke ve Kocaeli) konut,1 tarımsal amaçlı(yağlar köyü) kadın kooperatifi mevcuttur. Bu kooperatiflerin yurt dışı (AB—FAO—ve bazı vakıflar,v.b…) ve yurt içi bazı kredi kaynaklarından yararlanma olanağı vardır.Kadınlarımızın el emeklerini değerlendirmesinden, sosyal çalışmalara ( tiyatro,müzik,v.b…) kadar çok yönde üretici hale gelmesini, örgütlenmesini sağlayacak, dayanışma içerisinde olmalarına ortam hazırlayacak, istihdam fırsatı sağlayacak, yaygınlaşan işsizlik ve yoksulluk sorununa bir ölçüde katkı sağlayacak kooperatiflerde örgütlenmeleri kadınlarımızın siyasette de daha güçlü yer almaları için fırsat olacaktır.En az 7 kişi ile kurulabilecek kadın kooperatifleri daha sonra bir araya gelerek Kooperatif Birlikleri biçiminde üst örgütlenmeye gittiklerinde daha da güçlü hale geleceklerdir.Yukarıda verilen çok özet bilgilerden sonra kırsal alanda ve kentte yaşayan işe başlamaktır.

CHP’DE DEĞİŞİM,MERSİN VE DEĞERLENDİRME

Yerel seçimler sonuçlandı.Zaman kaybetmeden çalışmaya başlamak gerek.Ama önce mevcut
durumun (başarı ve başarısızlığı) tesbitini doğru olarak analiz etmek gerekir.
CHP İl örgütü ilçeler itibarı ile her ilçede ayrı,ayrı değerlendirme toplantılarını organize etmelidir. Bu toplantılardaki görüşler değerlendirmeye alınmalıdır. İlçe toplantıları sonrası ise il bazında değerlendirmeye gidilerek önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası belirlenmelidir. Mersin il örgütünün önerileri Genel Başkanlığa da iletilmeli ve izlenmelidir.
Genel Başkan seçim sonrası “DEĞİŞİM”i vurgulamıştır. Bu anahtar kelime özenle ele alınmalı ve içi doldurulmalıdır.(değişim salt son kurultayda yapılan tüzük değişikliğinde öngörülen MYK yapısındaki biçimsel değişim olarak algılanmamalıdır).Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacaksa partinin temel konulardaki siyasal duruşu netleştirilmelidir.
Nasıl bir belediye yönetimi olacak?
CHP’li belediye başkanları arasında proğram,görüş birlikteliği sağlanmalıdır. Temel konulardaki düşüncelerin nasıl hayata geçirileceği açıklanmalıdır.
YOKSULLUK-İŞSİZLİK konusunda nasıl bir duruş sergilenecek? Örneğin; yerel seçim çalışmaları sırasında Ankara ve İstanbul belediye başkan adaylarının sürekli vurguladıkları VATANDAŞLARA NAKİT GELİR DESTEĞİ, HER EVDE 1 SİGORTALI sloganları sorgulanacak mı?
Parti liderlerinin sürekli ağızlarından düşürmediği şeffaflık,katılımcılık söylemlerine CHP belediyelerince sahip çıkılmalı.Sosyal belediyeciliğe sosyal demokrat yaklaşım örnek gösterilmelidir.
Demokratik yönetim modeli hayata geçirilmeli.
Belediye başkanları,yönetimleri nasıl sorgulanmalı?
Parti örgütleri ve belediye yönetimleri arasındaki ilişki nasıl olacak?
Yapılacak değerlendirme toplantılarında bunlara benzer sorulara düşünce üretim merkezlerindekine benzer biçimde yanıtlar bulunmalı.
Satranç oyunu bittiğine göre şah ile piyonlar aynı torbaya konulacak mı?Yoksa yine birileri bildiğini okumaya devam edecek mi?

9 Aralık 2008 Salı

MEZİTLİ GAZETESİ ve DEMOKRAT MERSİN GAZETESİNDEN ALINMIŞTIR. 09.12.2008

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Neşet Tarhan, yaşanabilir çağdaş Mezitli’de sorunların sona ermesini sağlayacağına değindi.
Mezitli’de toplumsal huzurun sağlanması için, ilçenin sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile yönetilmesi gerektiğini savunan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Neşet Tarhan, “İnsanları sevgiyle kucaklayan, güler yüzle hizmet vermeyi ön plana çıkaran, her faaliyeti ve işlemi açık, şeffaf, kent meclisi ve esnaf masası ile katılımcı yönetim tarzını benimseyen sosyal bir yönetim gerçekleştireceğiz” dedi.

CHP’nin yerel seçimde Mezitli’de ipi göğüsleyeceğine inandığını açıklayan Tarhan, ‘İnsanların hayat standartlarını yükseltecek, Mezitlililere daha huzurlu ve daha rahat yaşam olanakları sunacak belediyeciliği ancak sosyal demokrat bir anlayış gerçekleştirebilir. Böyle bir belediyeciliği ancak Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait bir yönetim sergileyebilir’ dedi.

CHP’den Mezitli Belediye Başkan Aday Adayı olan Neşet Tarhan, yaşanabilir çağdaş Mezitli’de sorunların sona ermesi için demokratik ve şaibesiz yönetimi gerçekleştirecek bir başkana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve İşletmeci olan Neşet Tarhan, halkın yönetimde söz sahibi olması gerektiğini belirtti. 24 yıllık belediye yöneticiliği olan Tarhan, halkın yönetime katıldığı demokratik, katılımcı ve açık yönetim ile Mezitli’ye talip olduğunu ifade etti.

Her kesimi kucaklayacağız…

Kent yönetiminin vizyon işi olduğunu vurgulayan Neşet Tarhan, “Mezitli’nin yaşanılabilir bir yer olması, tüm toplumsal renklerin ortak paydada buluştuğu kentlilik bilincini hakim kılmakla mümkün olabilir. Biz herkesi, toplumun her kesimin kucaklıyoruz. Belirli bir kesimi popülizm adına öne çıkarmak yerine, farklı kimlikleri sosyal mozaiğin bir parçası olarak görmeyi, herkese eşit ve azami hizmet vermeyi hedefliyoruz. Kardeşlik, birlik beraberlik duyguları içinde Mezitli’nin tarihi dokusunu koruyarak el birliğiyle çağdaş bir kent yaratmak istiyoruz” diye konuştu

“Halk yönetimde söz sahibi olacak”

Mezitli’yi halkla birlikte yöneteceklerine dikkat çeken CHP’li aday adayı Tarhan, “Üniversiteli akademisyen hocalarımızdan kurulu grubumuz, ulaşım, pazaryeri, kent dönüşüm, tarihi dokunun korunması, spor ve dinlence alanlarının geliştirilmesine ilişkin projeler hazırlıyorlar. Ama bizim en iddialı olduğumuz konu, katılımcı yönetim tarzımız ve şeffaflığımız olacak. Biz halkın yönetimde söz sahibi olacağı, faaliyetleri denetleyebileceği bir sistemi oturtacağız.

Kent Meclisi ve Esnaf Masası, bu düşüncenin iki ayağı olacak. Kent Meclisi’nde muhtarlar, sivil toplum örgütü yöneticileri, mahallelerinin ileri gelen kişileri, eğitim kurumları idarecileri yer alacak.

Yerel yönetimlerin kaynaklarını halkın taleplerine göre kullanmasını hedefleyen Tarhan belediyenin halkın belediyesi olması gerektiğini de kaydetti.

Neşet Tarhan, “Demokratik ve şaibesiz yönetimi gerçekleştirecek, adil paylaşımı öngören, sorumlu, güvenilir,sözünün sahibi, değişimci dinamik bir yapım var. Vatandaş, siyasette kirlenmeye son verecek,halkın kendisini sorgulamasına fırsat yaratan ve halkın örgütlenmesinin önünü açacak bir başkan arıyor. Halkın doğrudan yönetime katılımı anlamında kenti ilgilendiren konularda tüm kent halkının,belirli bir yada birkaç mahalleyi ilgilendiren kararların alımında ise mahalle halkının katılımıyla halk anketi uygulanacaktır. Yapılacak bu uygulamayla hem yerel demokrasimiz gelişecek hem de halkımız karar süreçlerine etkin olarak katılacaktır.” dedi.

“şeffaf bir belediye”

Halkın oy kullanmak dışında yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla çeşitli anketlerin yapılacağı projelerde , belediye bütçeleri oluşturulurken halkın önceliklerine yer verilmesi ve bu uygulamaların da belediyelerin bütçelerine yansıtılması hedefleniyor.

Yaşanabilir çağdaş Mezitli’de sorunların sona ermesini sağlayacağına değinen Neşet Tarhan, gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerinden bir kaçını şöyle sıraladı.

“Yerel meclis ve komisyonlarla, yenilikçi yerel yönetim anlayışı ile yerelde iktidar olmak.

Her yıl yerel yönetim ve gençlik kurultayı yapılacak.Artık gençlerde yerel yönetimde söz sahibi olacak.Çocuk ve gençlik meclisi kurulmasına ortam ve olanak hazırlanıp, onların sorunları belediye meclisinde değerlendirilecektir.

Yerel ekonomik ve sosyal konsey kurulacaktır. belediye başkanı ve meclis üyelerini izleme ve denetleme komisyonu kurulacaktır. belediye yönetimi ve bilgileri bu komisyonun denetimine açık olacaktır.

İhaleler tv.de canlı yayınlanacak

Çağın nimeti internet ve bilgisayar teknolojisini kullanarak şeffaf bir yönetim modeli oluşturacaklarını belirten Tarhan şunları söyledi: “Türkiye’de internet belediyeciliğini en iyi uygulayan belediyelerinin çalışmalarını inceledim. Biz de e-belediye modeli ile kağıtsız, bürokrasisiz, hızlı hizmet sistemini benimseyeceğiz. Belediye tüm çalışmalarını, ihalelerini internetten yayınlayacak. İnsanlar da belediyeye olan şikayetlerini ve bildirimlerini internet kanalıyla yapacaklar. İhalelerin ilanı ve sonucu internette yayınlanacaktır. ihalelerde açıklık sağlanacak. Şartnamelerin hazırlanmasında ilgili meslek odalarının görüşü alınarak, rekabet koşulları sağlanacaktır. İhaleler tv’lerin canlı yayınına açık olacaktır. ihale konusu işlerin belirlenmesinde halkın öncelikli istemlerine yer verilecektir.Katılımcı bütçe uygulamasıyla gelir ve ödemeler “aylık” olarak kentte, belediye ilan panosunda ve internette duyurulacaktır.”dedi.

Projelerini uzman bir ekiple gerçekleştirmekte kararlı olan Neşet Tahran, ortak çıkar ve değerlere sahip sosyal grupların yönetimine örgütlü katılımına da ortam sağlayacak.

Belediye bütçesi hazırlanmasında şeffaflık sağlayacağız diyen Tahran bu konuda TÜRMOB’dan katkı istenileceğini söyledi.

Daha güzel, daha yeşil Avrupa kenti Mezitli için yapacağı çalışmalar için destek isteyen Tarhan,”hizmet farkını herkes yaşayacak” şeklinde konuştu.
Neşet Tarhan’ı tanıyalım
DOĞUM YERİ : ADANA, 1950
ÖĞRENİMİ : -A.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ (Toprak Bölümü)
-YÜKSEK LİSANS, İŞLETME(Türkiye’de ve Dünyada Kooperatifçilik)1971-1980
-KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI (KOOP. ADANA BÖLGE MD.LÜĞÜ),
ETÜD-ARAŞTIRMA-PLAN VE PROJE MÜHENDİSİ (1971/74)
-KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA TOPRAKSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KONTROL MÜHENDİSİ (1975)
-KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI (KOOP. ADANA BÖLGE MD.LÜĞÜ),
BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI ,
AYNI ZAMANDA LİSEDE ÖĞRETMENLİK (1975/77)
-TİCARET BAKANLIĞI, BAKAN TEKNİK MÜŞAVİRİ (1977-79)
-TİCARET BAKANLIĞI-YERFİSKOBİRLİK,
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (1979-80)

1980-2004 *(24 YIL)
MERSİN BELEDİYESİ TEKNİK BAŞKAN YARDIMCISI
MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ TEKNİK BAŞKAN YARDIMCISI

-TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ADANA BÖLGE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
-TÜTED (TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ) KURULTAY DELEGELİĞİ
-TÜM BELSEN ÜYELİĞİ
-MİY (MERSİN İDMAN YURDU) ASBAŞKANLIĞI (1987)
-BELEDİYESPOR YÖNETİCİLİĞİ VE HALSPOR KURUCULUĞU
-BİRÇOK DERGİ VE GAZETELERDE BELEDİYE YÖNETİMİ ÜZERİNE YAZILARI
YAYINLANDI
-FRANSA-İTALYA-AVUSTURYA-ALMANYA-ÇEKOSLAVAKYA-MACARİSTAN VE
KKTC’DE DEĞİŞİK DÖNEMLERDE BELEDİYECİLİK KONUSUNDA TEKNİK
İNCELEMELERDE BULUNDU.
-CHP İL ÇALIŞMA KOMİTESİNDE GÖREV ALDI.
-CHP ADINA YENİŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDA
MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPMAKTA.
-2004 YEREL SEÇİMLERİNDE CHP MERSİN/YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAY
ADAYI OLDU.
-HALEN SPK ( SERMAYE PİYASASI KURULU) GAYRİ MENKUL DEĞERLENDİRME
UZMANLIĞI YAPMAKTA.
-YABANCI DİLİ İNGİLİZCE OLUP, EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIDIR.
e-mail: nesettarhan@hotmail.com
www. nesettarhan.blogspot.com
Cep: 0533 814 74 64
Ev: 325 06 65

12 Kasım 2008 Çarşamba

KENT RADYO

KENT RADYO, KASIM 2008

·
Tarhan çok iddialı konuştu

Ünlü belediyeci Neşet Tarhan, bugün Kent Radyo'dan Mezitli belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı. "Bilgi ve birikimlerimi Mezitli için kullanacağım, Yepyeni bir Mezitli inşa edeceğim" dedi.
MEZİTLİ İÇİN ADAYIM
Ünlü belediyeci Neşet Tarhan bugün Kent Radyo’dan, Mezitli belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
Cezmi Yılmaz’ın konuğu olan Tarhan, yıllardır belediyelerde üst düzey görevlerde bulundum. Kentleşme ve yerel yönetimler konusunda birikimlerim var. Bunu Mezitli’nin geleceği için değerlendirmek istiyorum” dedi.
TARHAN İDDİALI KONUŞTU
Kaya Mutlu ve Okan Merzeci döneminde Mersin belediye başkan yardımcılığı, daha sonraki dönemlerde Yenişehir belediye başkan yardımcılığı yapan Neşet Tarhan, Belediyecilik konusunda uzman olarak tanınıyor.
Mezitli’ye yeni beldelerin katılması ile birlikte, “köy statüsünün” değiştirilmesi gerektiğini iddia eden Tarhan, bu ancak vizyon sahibi ve kentleşme konusunda birikimi olan kişilerce yapılabilir. Ben bunu en iyj yapacak kişiyim.Bu nedenle Mezitli için aday adayıyım.”

11 Kasım 2008 Salı

DEMOKRAT MERSİN GAZETESİ

DEMOKRAT MERSİN GAZETESİ (11.11.2008)
NEŞET TARHAN MEZİTLİ’YE TALİP
Mersin’in deneyimli belediyecisi, Ziraat Yüksek Mühendisi ve işletmecisi Neşet Tarhan CHP’den Mezitli’ye aday adayı oldu. CHP tabanının ve Mersin’in sevilen ve saygın isimlerinden birisi olan Neşet Tarhan, kırsal alanın ve tarımla uğraşan kesimlerin sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek Mezitli’deki hedefinin ise huzurlu ve çağdaş bir Mezitli olduğunu ifade etti.
NEŞET TARHAN MEZİTLİ’YE TALİP

Mersin’in deneyimli belediyecisi, Ziraat Yüksek Mühendisi ve işletmecisi Neşet Tarhan CHP’den Mezitli’ye aday adayı oldu. CHP tabanının ve Mersin’in sevilen ve saygın isimlerinden birisi olan Neşet Tarhan, kırsal alanın ve tarımla uğraşan kesimlerin sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek Mezitli’deki hedefinin ise huzurlu ve çağdaş bir Mezitli olduğunu ifade etti.

Nasıl bir Mezitli Belediyesi?
-Tarımla geçinen üreticilerin örgütlenmesine ön ayak olan ve ürünlerinin gerçek değerinde pazarlanmasına ortam hazırlayan…
-Kent planlaması ve yatırımlardan bütçeye kadar açıklık ve katılımcılığı ön gören demokratik belediye yönetimi…
-Halkın yönetimde söz sahibi olduğu belediye…
-Halkın belediye başkanını sorgulamasına ortam hazırlanan belediye…
-Sağlık, eğitim, kadın, gençlik ve benzeri soysal projelerin gerçekleştiği…
-Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu ve daha dinamik bir belediye…
-Huzurlu ve çağdaş bir Mezitli kenti…..

Neşet Tarhan- Öz geçmiş
1950 Adana doğumlu Ziraat Yüksek Mühendisi ve İşletmeci
“Türkiye’de Kooperatifçilik” konusunda master tezi hazırladı. 1971-1980 arası köy işleri ve ticaret bakanlıklarında bölge müdür yardımcılığı, bakan danışmanlığı, genel müdür yardımcılığı yaptı.
1980-2004 arası Mersin Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerinde 24 yıl teknik başkan yardımcılığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde CHP’den Yenişehir belediye başkan aday adayı oldu. Çeşitli gazetelerde belediyecilik üzerine çok sayıda yazısı yayınlandı. Birçok ülkede belediyecilik üzerine incelemelerde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı.